Home » Tag Archives: askerlik

Tag Archives: askerlik

Askerlik nedeniyle işten ayrılma – Makul sürede askere gitme – Yargıtay Kararları

“Davacı 22.7.2004 tarihli dilekçesi ile yıllık izin dönüşü askerlik nedeniyle işyerinden ayrılacağım işverene bildirmiştir. Davacı bu dilekçeyi verdiği tarihten 31.10.2005 ‘e kadar tecillidir. Ancak davacı askere erken gitmek üzere ASAL ‘ a müracaat etmiştir. Terhis belgesine göre askerlik şubesinden sevk tarihi 31.3.2005, son kıta kuruma katılış tarihi de 13.5.2005 olup davacı da 30.9.2005 de terhis olmuştur. İşyerinden ayrılış tarihi ile ...

Read More »

İşçinin, muvazzaf askerlik dışında silah altına alınmasının kıdem tazminatına etkisi

İşçinin, muvazzaf askerlik kaçak iddaa ödevi dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah iddaa siteleri altına alınması hali, 4857 sayılı iş kanununun 31 maddesinde kaçak bahis düzenlenmiş olup, bu durum,  1475 sayılı yasanın 14. illegal bahis maddesinde yer almadığından, işçinin kıdem hakkı bulunmamaktadır. İki ay yada en canlı bahis çok doksan gün süreyle, işçinin iş sözleşmesi online bahis askıda olduğundan, ...

Read More »

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin başka bir işte çalışmasının sonuçları nelerdir?

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14/1-3 nolu maddesine göre,muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, kıdem tazminatı talep etme hakkı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu durum, kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alamayacağı hükmünün istisnalarından biridir. Askerlik nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, ihbar önellerine uyma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. İşçinin, “askerlik nedeniyle işten ayrılması”, tazminat ödenmesi ...

Read More »