Home » Tag Archives: askerlik süresinden kaynaklı tazminat

Tag Archives: askerlik süresinden kaynaklı tazminat

Askerlik süresinden kaynaklı tazminat – Fark kıdem – Yargıtay Kararları

“Somut olayda, davacıların murisinin 05.11.1970-05.07.1972 tarihleri arasında gerçekleşen askerlik süresini borçlandığı dosya içerisine celp edilen kayıtlarla sabittir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, kıdem tazminatı hesabında, murisin daha önce borçlandığı askerlik süresinin dikkate alınması gerekirken, hizmet akdinin ölümle sonlandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.” (9. HD. 2009/40035 K. 2012/4161 K. ...

Read More »