Home » Tag Archives: askerlik nedeniyle iş akdinin feshi

Tag Archives: askerlik nedeniyle iş akdinin feshi

İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, iş­çinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde, kıdem taz­minatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmeti, yirmi yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatan­daşının zorunlu biçimde yapması gerekin bir vatandaşlık ödevidir. İşçinin muvazzaf askerlik ödevi ...

Read More »