Home » Tag Archives: askere giden işçi

Tag Archives: askere giden işçi

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işverenin haklı fesih imkanı yoktur

Özet: İşveren askerlik nedeniyle sözleşmeyi feshederse hem kıdem hem de ihbar tazminatı öder. “….Somut olayda davacı taraf iş akdinin işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise Tepebaşı Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın yazısı üzerine davacının iş akdinin mecburen feshedildiğini savunmuştur. Yukarıda belirtilen madde metninden de anlaşılacağı üzere; muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş akdinin işçi tarafından feshi halinde ...

Read More »