Home » Tag Archives: asgari ücret altında ücret

Tag Archives: asgari ücret altında ücret

İşçinin ücretinin asgari ücretin altında olamayacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Kabule göre, yasa gereği işçinin asgari ücretin altında bir ücret ile çalıştırılması mümkün olmadığından, fesih tarihinde brüt asgari ücret 488,70 TL iken, brüt 400 TL ücret üzerinden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 9. HD. 2008/32003 E. 2010/20694 K. 28.06.2010 …Davacı dava dilekçesinde ayrıntılarını sunduğu şekilde işe girdiği tarihten itibaren asgari ücretin altında ücret ödendiğini bildirerek, eksik ücret alacağı talebinde ...

Read More »