Home » Tag Archives: asgari geçim indirimi

Tag Archives: asgari geçim indirimi

Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Yargıtay kararları

…Davacı taraf asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini davalı taraf ise davacıya tüm ücret alacaklarının ödendiğini, bu durumun davacının bordroları ile sabit olduğunu beyan etmiştir. Mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda ise davacıya ait imzasız son dönem bordrosunda asgari geçim indiriminin hesaplanmış olması nedeniyle talebin tamamıyla reddine karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden davacının asgari geçim indiriminin tüm çalışma dönemi için ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. ...

Read More »