Home » Tag Archives: anonim şirket genel müdürü

Tag Archives: anonim şirket genel müdürü

Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi genel müdür, İş Kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekilleri­ne ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belir­tilmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi iş­çi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren olarak tanımlanmıştır. İşçi ...

Read More »