Home » Tag Archives: 15 yıl 3600 kıdem tazminatı

Tag Archives: 15 yıl 3600 kıdem tazminatı

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenlerin kıdem tazminat taleplerine ilişkin yargıtay uygulamaları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçi­nin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kaza­nılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan ...

Read More »