Home » İş Hukuku (page 30)

İş Hukuku

İşçinin, müşteriden para alıp kendi kredi kartını çektirmesi fesih sebebi midir?

4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e bendi uyarınca işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması ve işçiye isnat edilen eylemin sabit olması halinde işveren tarafından haklı nedenle feshedileceği düzenlenmiş olup, söz konusu fesih için ayrıca bir zararın varlığı aranmamıştır. Yargıtay’a göre, işçinin işyerindeki pos cihazını kullanması da güveni kötüye kullanma olarak kabul edilmektedir. İşçinin, işyerindeki pos makinesi ile işlem yaparak, kasadaki nakit tutarı ...

Read More »

İşyeri giriş kartını başkasına bastırmak haklı fesih sebebi midir?

İşyeri giriş çıkış kartının bir başka işçiye bastırılması, basan yönünden de basılan yönünden de haklı fesih sebebidir. Eğer işveren, sadece kartı bastırılan işçiyi işten çıkarır ise, bu durum eşit işlem borcuna aykırılık teşkil edeceğinden, işveren feshi, haklı iken haksız duruma gelecektir. Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek ...

Read More »

İşverene dava açan arkadaşlarına delil elde etmek için işvereni kameraya çekti, işinden oldu…

İşverenini işyerindeki görüntülerini videoya almak suretiyle işyerinden ayrılan ve işverene karşı davaları olan arkadaşlarına delil toplama çabasında olduğunu kabul eden işçi,  işinden oldu. İşverenin, çalışanlara küfür ettiğine ve bahşişleri bizzat işverenin aldığına dair görüntüleri gizlice çeken işçi, bu görüntüleri işverene dava açan arkadaşlarına verdi. İşçinin, yasal olmayan yollarla, doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan hakerekleri nedeniyle iş akdini  fesheden işverene dava açan işçinin ...

Read More »

İşçinin, işyerinin imkanlarını kullanması haklı fesih sebebi midir?

“…Dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerden davacı işçinin davalı şirketle ilgisi bulunmayan bir bayanı servis hizmet verdiği fabrikaya götürerek eşim diye tanıttığı ona iş önlüğü giydirdiği ve sözü edilen bayanla daha sonra davalı şirketçe bedeli ödenen otelde kaldığı anlaşılmaktadır. Kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenen bu maddi olgular karşısında davacı işçinin iş sözleşmesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle feshi haklıdır. İhbar ...

Read More »

İşçinin, işyerindeki olumsuzluklardan şikayet etmesi, işverene haklı fesih imkanı verir mi?

“…Somut olayda işveren 22.03.2011 tarihli fesih bildirimi ile davacının boyahanede işe yeni başlayan işçiye “sen başka fabrika bulamadın mı, burada maaşlar ödenmiyor, mesailer ödenmiyor çalışma saatleri bildiğin gibi değil..” şeklinde sözler söylediğini doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışı nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri sürmüştür. Olayın tanıkları olan ve işyeri dosyasmdael yazılı beyanları bulunan çalışanlarından K.S., talimat üzerine yeni ...

Read More »

Yargıtay: “İşçinin yasa dışı iş yavaşlatma eylemi, işverene haklı fesih imkanı verir.”

“…Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi üzerine, işi yavaşlatarak işyerinde verimi düşürmesi ve işvereni zarara uğratması nedeniyle 4857 sayılı yasanın 25/11 -h maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Somut olayda günde 323 kapı üretilen işyerinde çalışmakta olan davacının 09.08.2006 tarihinden itibaren arkadaşları ile birlikte işi yavaşlatarak üretimin %85 oranında düşmesine ...

Read More »

Yargıtay: “Müşteri çekmek için yapılan indirimli malların topluca işçi tarafından alınması nedeniyle işveren feshi haklıdır.”

“…Somut olayda davacının işyerinde reyon şefi olarak çalıştığı sırada, indirimli satışı sona eren bir ürünün etiketini değiştirmediği ve aynı gün saat 15.00 sularında kendisine bağlı çalışan alt işveren elemanına eşine ait kredi kartını ve şifresini vererek düşük fiyatlı üründen 15 adet aldırdığı, işlemin dikkati çekmesi üzerine kasaya gelerek ürünleri mahallesinde bir kuaför için aldığını söylediği, ancak işveren yetkililerinin satış işlemini ...

Read More »

Hırsızlık nedeniyle iş akdinin feshi – Yargıtay kararları

Davacının iş sözleşmesi, muhasebe elemanı olarak çalıştığı mağazada meydana gelen stok açığını fark ettiği halde yetkililere bildirmemesi, bu yöndeki doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışları nedeniyle tazminatsız olarak sona erdirilmiştir. Fesih nedeninin aydınlatılması açısından mahkemece yapılan inceleme ve araştırma yeterli olmamıştır. Öncelikle davacının da tanık olarak dinlendiği ceza yargılamasına ilişkin dosya cclbcdilmeli, davacının dosyada mevcut ancak okunamayan savunma yazısının okunaklı bir ...

Read More »

Yargıtay’dan ilginç karar: “Hırsızı döven işçinin iş akdinin feshi haklıdır”

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işyerinde hırsızlık yapan bir kişiyi, polisin elinden alıp döven işçinin iş akdinin, işverenin saygınlığını zedelediği ve darp edilen hırsızın işverene tazminat davası açma koşullarının oluşmasına sebebiyet verdiği için, işverence iş akdinin feshinin haklı olduğuna, işçiye ihbar kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemece verilen kararı bozdu. İşte kararın özeti… “…Somut olayda, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin ...

Read More »

İşyerinde dedikodu yapan işçinin iş akdi feshedilebilir mi?

İşyerinde dedikodunun, haklı fesih sebebi olabilmesi için, sataşma boyutuna ulaşmış olması gerekmektedir. Dolayısı ile dedikodu durumunda, olayın ağırlığına bakılmalıdır. Dedikodu sonucunda işyerinde çalışma düzeninin ve iş akışının bozulduğu ve bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu hususu ortaya çıkarsa, bu durum, haklı olmasa da, işverene geçerli fesih imkanı verecektir. “….Fesih bildiriminde açıklanan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan biçimde konuşma, dedikodu ve işyerinin ...

Read More »