Home » İş Hukuku (page 21)

İş Hukuku

Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (KISMİ SÜRELİ)   Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. ...

Read More »

Geçici personel iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (GEÇİCİ PERSONEL)    Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ……………………………………………. ile 14/02/2005 tarihli ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca     Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılacak geçici personel ……………………………………………………………… arasında, aşağıdaki şartlarda bu sözleşme düzenlenmiştir. Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi Sağlık Bakanlığını, “ilgili” deyimi ………………………………. isimli geçici personeli ifade eder. MADDE 1- İlgili, 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hizmetleri, Sağlık ...

Read More »

Denkleştirilmiş iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (DENKLEŞTİRİLMİŞ)   Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “DENKLEŞTİRİLMİŞ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. Vatandaşlık Numarası  ...

Read More »

İş sözleşmesi örneği (Çağrı üzerine çalışma)

İŞ SÖZLEŞMESİ (ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA)    Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      ...

Read More »

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 3

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)    İŞ VERENİN Ünvanı                       : Ev Adresi                   : SGK İşyeri No.su       : PERSONELİN Adı Soyadı                 : SGK Sicil No.            : Doğum Yeri ve Yılı    : İkametgah Adresi       : Ev ve Cep Tel.           : SÖZLEŞMENİN Başlangıç Tarihi         : Bitiş Tarihi                 : Belirsiz sürelidir. Ücret (Brüt)                : ……………./Aylık Yapılacak İşin Konusu     : Deneme Süresi           : ( ) aydır ...

Read More »

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 2

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)   İŞVERENİN UNVANI Adresi                         : …………………………………………………. PERSONELİN ADI SOYADI Baba Adı                     : …………………………………………………. Doğum Yeri ve Tarihi  : …………………………………………………. İkametgah Adresi         : ………………………………………………….  Yukarıda kimlik ve adresleri yazılı bizler, işveren ve çalışan olarak karşılıklı ve birbirimize uygun rızalarımızla iş bu süresi belirsiz sürekli iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tanzim ve imza etmiş ...

Read More »

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)    Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SGK Numarası   :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. ...

Read More »

Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRLİ SÜRELİ)    Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SGK No                       :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. Vatandaşlık ...

Read More »

İş Kanununda yer alan para cezaları (2015)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNU UYARINCA  2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 16.765 TL 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 134 TL ...

Read More »

Süt izni hakkında bilinmesi gerekenler ve Yargıtay kararları

Analık halinde çalışma ve süt izni 4857 Sayılı kanun 74.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse ...

Read More »