Home » Haberler (page 10)

Haberler

İşçinin sık sık rapor alması işverene fesih hakkı verir mi?

İşverene, sağlık nedeniyle fesih hakkı tanıyan 4857 sayılı yasanın 25/1-a bendine göre bildirim önelini altı hafta aşacak şekilde rapor kullanımı halinde işverenin haklı fesih imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında sık sık rapor alınmasının iş yeri çalışma düzenini ve iş akışını bozacak sayıda olması halinde bu durum işverene geçerli fesih imkanı tanımaktadır. Geçerli fesih halinde işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlülüğü ...

Read More »

İşyerinde müstehcen sitelere girmek, okey- kumar oynamak – Yargıtay kararları

İşyeri ve çalışına saatleri içinde müstehcen internet sitelerine girilmesi, kumar oynanması, okey oynanması ve benzeri davranışlar, işveren için haklı fesih nedenidir. İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır. Yargıtay, işyeri ve çalışma saatleri dışında uygunsuz internet sitelerine girilmesinin öğretmen açısından haklı değil geçerli fesih nedeni olduğuna hükmetmiştir. Konu ile ilgili içtihat ...

Read More »

Bozuk mal satan kasaptan akıl almaz savunma

Kasap olarak çalıştığı işyerinde, müşterilere hazırladığı et ürünlerine, olması gereken fiyattan daha düşük fiyatlı olan ürün barkodu bastığı ve bu durumu birçok kez tekrarlayarak şirketi zarara uğrattığı ve güveni kötüye kullandığı tespit edilen ve bu nedenle Disiplin Kurulu kararı ile iş akdi haklı nedenle feshedilen işçi, iş mahkemesinde dava açtı. Amacım işvereni korumaktı Kasap işçi, savunmasında, “…Benim amacım her türlü satış kabiliyetini ...

Read More »

İşyerinde mangal yakan aşçı işinden oldu

Mesai saatlerinde yemek saati dışında işyeri düzenini de bozacak şekilde mangal yakması nedeniyle işveren tarafından iş akdi feshedildi. İşyerinde aşçı olarak görev yapan işçi, işyeri sınırları içerisinde mangal yaktığının disiplin kuruluna bildirilmesi üzerine, savunmasında sadece ekmek arası peynir, domates yaptığı ve ayran içildiğini savundu. İşyeri disiplin kurulunun, et, domates, biber, baklava ve ayran ile fabrika sahasında mangal yapıldığından, işverenin güveni kötüye kullanıldığından ...

Read More »

İşçinin, müşteriden para alıp kendi kredi kartını çektirmesi fesih sebebi midir?

4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e bendi uyarınca işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması ve işçiye isnat edilen eylemin sabit olması halinde işveren tarafından haklı nedenle feshedileceği düzenlenmiş olup, söz konusu fesih için ayrıca bir zararın varlığı aranmamıştır. Yargıtay’a göre, işçinin işyerindeki pos cihazını kullanması da güveni kötüye kullanma olarak kabul edilmektedir. İşçinin, işyerindeki pos makinesi ile işlem yaparak, kasadaki nakit tutarı ...

Read More »

İşyeri giriş kartını başkasına bastırmak haklı fesih sebebi midir?

İşyeri giriş çıkış kartının bir başka işçiye bastırılması, basan yönünden de basılan yönünden de haklı fesih sebebidir. Eğer işveren, sadece kartı bastırılan işçiyi işten çıkarır ise, bu durum eşit işlem borcuna aykırılık teşkil edeceğinden, işveren feshi, haklı iken haksız duruma gelecektir. Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek ...

Read More »

İşverene dava açan arkadaşlarına delil elde etmek için işvereni kameraya çekti, işinden oldu…

İşverenini işyerindeki görüntülerini videoya almak suretiyle işyerinden ayrılan ve işverene karşı davaları olan arkadaşlarına delil toplama çabasında olduğunu kabul eden işçi,  işinden oldu. İşverenin, çalışanlara küfür ettiğine ve bahşişleri bizzat işverenin aldığına dair görüntüleri gizlice çeken işçi, bu görüntüleri işverene dava açan arkadaşlarına verdi. İşçinin, yasal olmayan yollarla, doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan hakerekleri nedeniyle iş akdini  fesheden işverene dava açan işçinin ...

Read More »

İşçinin, işyerindeki olumsuzluklardan şikayet etmesi, işverene haklı fesih imkanı verir mi?

“…Somut olayda işveren 22.03.2011 tarihli fesih bildirimi ile davacının boyahanede işe yeni başlayan işçiye “sen başka fabrika bulamadın mı, burada maaşlar ödenmiyor, mesailer ödenmiyor çalışma saatleri bildiğin gibi değil..” şeklinde sözler söylediğini doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışı nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri sürmüştür. Olayın tanıkları olan ve işyeri dosyasmdael yazılı beyanları bulunan çalışanlarından K.S., talimat üzerine yeni ...

Read More »

Yargıtay’dan ilginç karar: “Hırsızı döven işçinin iş akdinin feshi haklıdır”

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işyerinde hırsızlık yapan bir kişiyi, polisin elinden alıp döven işçinin iş akdinin, işverenin saygınlığını zedelediği ve darp edilen hırsızın işverene tazminat davası açma koşullarının oluşmasına sebebiyet verdiği için, işverence iş akdinin feshinin haklı olduğuna, işçiye ihbar kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemece verilen kararı bozdu. İşte kararın özeti… “…Somut olayda, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin ...

Read More »

İşyerinde dedikodu yapan işçinin iş akdi feshedilebilir mi?

İşyerinde dedikodunun, haklı fesih sebebi olabilmesi için, sataşma boyutuna ulaşmış olması gerekmektedir. Dolayısı ile dedikodu durumunda, olayın ağırlığına bakılmalıdır. Dedikodu sonucunda işyerinde çalışma düzeninin ve iş akışının bozulduğu ve bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu hususu ortaya çıkarsa, bu durum, haklı olmasa da, işverene geçerli fesih imkanı verecektir. “….Fesih bildiriminde açıklanan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan biçimde konuşma, dedikodu ve işyerinin ...

Read More »