Home » Author Archives: Editor (page 76)

Author Archives: Editor

İşyerinde kalp krizi geçirerek ölen işçinin ölümünden doğan tazminattan işveren sorumlu tutulabilir mi?

İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminattan işverenin sorumlu tutulabilmesi için olayın iş kazası olması yeterli olmayıp, işverenin, iş güvenliği önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranışı veya ihmal gösterdiğinin kanıtlanması gerekmektedir. İşverenin kusurlu olup olmadığı, varsa kusur oranının, ancak uzman bilirkişiler tarafından düzenlenecek kusur raporu ile tespit ve kanıtlanması mümkün olup, mahkemece murisin kalp krizi sonucu öldüğü gerekçesiyle ...

Read More »

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E: 2013/17005 K:2013/24000 T: 16.12.2013

Hizmet Tespiti ve İşçilik Alacağı Davaları Davaların Ayrılması Özet: Hizmet tespiti ve işçilik alacağı davaları için izlenecek yöntem ve esas alınacak kıstaslar birbirinden farklı olup, her iki davanın ayrılması yargılamanın sağlıklı yürütülmesi için zorunludur. (6100 s. HMK m. 167, 30) (506 s. SSK m. 79/10) (5510 s. SSGSSK m. 86/9) Davacı, davalılardan C… Belediye Başkanlığı nezdinde geçen çalışmalarının tespitiyle, işçilik ...

Read More »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/7353 Karar No : 2012/59 Tarih : 16.01.2012

Davacı işçi vize uygulaması kapsamında çalışmakta ve kayıtlara bakıldığında yılın başlangıç aylarında vize alınması ile işe başlatılmakta ve yıl sonuna doğru ise vize bitimi nedeni ile iş sözleşmesi askıya alınmaktadır. Kayıtlara göre iş sözleşmesi vize onayının sona erdiği 28.12.2001 tarihinden sonra davacının davalı işyerinde çalışması bulunmamaktadır. Mahkemece alınan hesap raporunda davacı işçinin bu tarihe göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmıştır. ...

Read More »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/9265 Karar No : 2013/13394 Tarih : 03.05.2013

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, sosyal yardım alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi ile ödenmeyen 654 günlük sigorta priminin tespitine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ...

Read More »

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 2013/22-186 K: 2013/1391 T: 25.09.2013

İşçilik Alacaklarının Tahsili Dava Şartı Yetkisizlik Kararı Kanundaki Özel Düzenlemenin Uygulanması Özet: Eksik olan dava şartının giderilmesi mümkün ve hakim tarafından verilen sürede tamamlanmamışsa, davanın reddine karar verilmelidir. Yetkinin kesin olduğu hallerde, görevli mahkemece yetkisizlik kararı verilmelidir. İş Mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın ikametgahı sayılan yer mahkemesinde veya işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede bakılabilir Mahkemenin ...

Read More »

Beyaz Eşya Arıza Çözümleri Sayfası

Sitemizde teknik servis hizmetlerini veren kaliteli ve güvenilir ekiplerin yanı sıra günlük hayatta kullandığınız Beyaz Eşya ve elektronik ev ürünlerinde ortaya çıkan can sıkıcı arızaların çözümleri için de faydalı içeriklere ulaşabilirsiniz. Tamamen kullanıcı odaklı hizmet veren sitemize giriş yaptıktan sonra arıza çözümleri kategorisine tıklayarak, arıza veren Beyaz Eşya modelleri veya klima, kombi, termosifon ve şofben cihazları için evde tek başınıza ...

Read More »

İşçinin kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücreti yani iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihlerde, önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret, kıdem tazminatına esas alınır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da kısmen yada tamamen ödenmeden işverence  fesih yapılması halimde ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi ...

Read More »

İş kazaları ve meslek hastalıklarında “kaçınılmazlık” kavramının tanımı ve davaya etkisi nedir?

Özel hukukta sözleşme ilişkilerinde veya haksız fiillerde borçlunun ya da failin sorumluluğunu belirlerken fiille (ya da sebeple) sonuç arasında bulunması gereken uygun illiyet bağı kurulamaz, ya da kesilir ise borçlu ya da fail, sonuçtan sorumlu tutulamaz. Uygun illiyet bağını kesen sebepler başlıca üç tanedir; mücbir sebep, zarar görenin kusuru ve üçüncü kişinin kusuru. Kaçınılmazlık, uygun illiyet bağını kesen sebeplerden en ...

Read More »

İşe iade davalarında hak düşürücü süre ne kadardır? süre ne zaman başlar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir. İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağmen, örneğin, işçi, işvereni şikâyet ederek, fesih ...

Read More »

2015 Kamu İşçi İkramiyelerinin Verilme Tarihleri

Kamuda çalışan işçi ikramiyeleri resmi gazetede yayınlanan  ”6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile belirlendi. Buna göre 1. dönem için 2/10/2014, 2. dönem için 26/12/2014′te kamu işçi ikramiyeleri verildi. 2015 yılı için İlgili karar henüz yayımlanmamış olup resmi gazetede yayımlandığında sitemizden duyurulacaktır. Karar Sayısı : 2014/6785 4/7/1956 tarihli ve ...

Read More »

merter escort bahçelievler escort yenibosna escort halkalı escort avcılar escort bakırköy escort avrupa yakası escort şirinevler escort merter escort