İşçi özlük dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir?

  İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
1 İşe Başvuru Formu
2 Hizmet Sözleşmesi
3 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
4 GSS Giriş Bildirgesi
5 SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
6 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
7 Aile Durum Bildirimi Formu
8 İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
9 İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
10 Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
11 Ücret Hesap Pusulası
12 Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
13 Referansları ve CV’ si
14 Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
15 Sağlık Raporu
16 Kan Grubunu Gösterir Belge
17 Adli sicil kaydı
18 Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
19 18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
20 Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
21 Yıllık Ücretli İzin Cetveli
22 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
23 2 adet vesikalık Fotoğraf
24 Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
25 İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
26 İş Kazası Tutanağı
27 Çalışma Belgesi
28 Fazla Çalışma Onay Belgesi
29 İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
30 İstifa Dilekçesi
31 İbraname
32 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
  Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
33 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
  Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
34 İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
35 Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
36 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
37 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler

Word belgesi olarak indirmek için:

işçi özlük dosyasında gerekli belgeler

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*