Home » İş Hukuku » İş kazalarından doğan tazminat davalarında araç işleteni ve istihdam edenin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay kararları

İş kazalarından doğan tazminat davalarında araç işleteni ve istihdam edenin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay kararları

Özet: İş kazalarından doğan tazminat davalarında araç işleteni ve istihdam eden kusursuz sorumludur.

Dava,26.09.2002 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle %40,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalı Davut ve yakınlarının maddî ve manevî zararın giderilmesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece, Davalı Tedaş Bilecik Elk.Dağ. Müessesesi aleyhine açılan davaların kusur yokluğu nedeniyle reddine karar verilirken, davacı Davut için 1500 TL maddî-15.000,00TL manevî, davacı anne ve baba için 1.000,00’er TL manevî ve davacı kardeşler için 500,00’er TL manevî tazminatın davalılar Necati ve Murat ‘tan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, davacı sigortalı Davut’un dava dışı D. Madencilik İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti’nin çalışanı olduğu, davalılardan Murat’ın ise dava dışı bu şirketin ortağı olup işveren vekilliği yaptığı, D. Madencilik İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti’nin müteahhit firma olarak Bozüyük Vergi Dairesinin dış cephe boya işini üstlendiği, davacı kazalının da bu iş yerinde boya işçisi olduğu, olay günü Bozüyük Vergi Dairesinin dış cephe boya işi yapılırken üst katlara ulaşmak için davalı Davalı Tedaş Bilecik Elk.Dağ. Müessesesi’ne ait sepetli aracın kullanıldığı, bu araç ile yine Davalı Tedaş Bilecik Elk.Dağ. Müessesesi’nin istihdamı davalı Necati’nin araç sepetini yükseltirken davacı kazalının yakından geçen yüksek gerilime kapılarak yaralandığı, bu olaya dair açılan ceza davasında davalı Necati ve Murat hakkında verilen mahkûmiyet kararının Yargıtay incelemesinden geçerek onandığı, mahkemece hükme esas alınan 13.04.2011 tarihli kusur raporunda %70 oranında dava dışı D. Madencilik İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti’ne, ayrı ayrı %5’er oranında davalılar Murat ile Necati’ye ve %20 oranında da kazalı Davut’a kusur atfedildiği anlaşılmıştır.

Dosyadaki öncelikli uyuşmazlık, davalı olarak gösterilen Tedaş Bilecik Elk.Dağ. Müessesesi’nin davalı Necati’nin kusurlu hareketinden gerek araç sahibi işleten gerekse istihdam eden olarak sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mahkemece bu davalının kusurunun bulunmadığından dolayı zararlandırıcı sigorta olayında sorumluluğunun olmadığı sonucuna varılmış ise de varılan bu sonuç hatalıdır.
2918 sayılı Yasanın 85. maddesinde araç maliki ve işletenin Türk Borçlar Kanunu’nun 66.maddesinde de adam çalıştıranın sorumluluğu düzenlenmiştir. Her iki hâlde de yani gerek araç maliki ve işletenin ve gerekse istihdam edenin sorumluluğunun kusura dayalı sorumluluk olmadığı, işletenin sürücüsünün istihdam edenin de çalıştırdığı kişinin zarar doğurucu eylemlerinden sorumlu olacakları ortadadır.

Hâl böyle olunca mahkemece araç maliki işleten ve istihdam eden olarak kusursuz sorumlu olan davalı olarak gösterilen Tedaş Bilecik Elk.Dağ. Müessesesi’nin varsa bu sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler açıklanıp tartışılmadan salt bu davalının kusurunun bulunmadığından bahisle aleyhine açılan davaların reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir…” 21.HD, 11.02.2013 tarih, 10249/1960 E.K.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*