Home » İş Hukuku » Yargıtay:Kendi aracıyla çalışan işçiye ödenen yakıt gideri ücret sayılmaz

Yargıtay:Kendi aracıyla çalışan işçiye ödenen yakıt gideri ücret sayılmaz

T.C
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No:2010/18948 E.
Karar No: 2012/23874 K.
Tarih: 20.06.2012

Özet: Davacının davalı yanında kan toplama işinde kendi aracı ile çalışırken davalı tarafça aracın yakıt giderinin karşılanması işçiye yapılan bir sosyal yardım olmadığından kıdem ve ihbar tazminatına esas brüt ücrete dahil edilmesi hatalıdır.

“…Davacı işçi davalı işyerinde 1.500 TL net ücretle çalıştığını belirtmiştir. Davalı işveren ise davacının asgari ücret ile çalıştığını savunmuştur.

Davacı tanıkları ise 1.500 TL net ücret ve 500 TL akaryakıt parası ödendiğini belirtmiştir.

Davalı tanıkları ise davacının 1.250 TL net ücret aldığını, ayrıca kan toplama işinde kendi aracını kullandığından araç masraflarının karşılandığını beyan etmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 1.500 TL net ücret ve 500 TL akaryakıt yardımı eklenerek giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Davacı ile birlikte çalışan amcasının oğlu tarafından Ankara 15. İş Mahkemesinde görülen davada davacının işçilik alacakları 1.250 TL aylık net ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmıştır. Bu karar o davacı tarafından temyiz edilmemiştir. Bu dosya dairemizin 2010/16735 esas sırasında incelenmiş ve 20.06.2012 tarihinde onanmıştır.
Öncelikle davacının davalı yanında kan toplama işinde kendi aracı ile çalışırken davalı tarafça aracın yakıt giderinin karşılanması işçiye yapılan bir sosyal yardım olmadığından kıdem ve ihbar tazminatına esas brüt ücrete dahil edilmesi hatalıdır.

Dairemizce onanan 2010/16735 esas sayılı dava dosyası da nazara alındığında davacının davalı işyerinde aylık 1.250 TL net ücret ile çalıştığı sabit olup davacının kıdem ve ihbar tazminatları ile izin ve ücret alacaklarının bu ücrete göre hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir.”

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*