Home » İş Hukuku » Mahkeme önü ücret ikrarı – Yargıtay kararları

Mahkeme önü ücret ikrarı – Yargıtay kararları

“…Davacı, davalı işyerinde en son aylık net 3.104 TL ücretle çalıştığını ileri sürmüştür. Davalı işveren ise davacının asgari ücretle çalıştığına ilişkin ücret bordroları ibraz etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ücret araştırmasına itibar ederek aylık 1.750 TL net ücretle çalıştığı kabul edilerek işçilik alacakları hesaplanmıştır. Halbuki davacı işçi Bakırköy İş Mahkemelerinde davalı işveren aleyhine açılan davalarda işveren lehine yaptığı tanıklıklarında işyerinde asgari ücretle çalıştığını açıkça beyan etmiştir. Davacının Mahkeme huzurundaki bu beyanları kendisini bağlayıcı niteliktedir. Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının işçilik alacakları asgari ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.”(9. HD. 2011/51335 E. 2013/33684 K. 17.12.2013)

Kaynak Linki : http://hukukitavsiyeler.com/2015/09/patrona-yalakalik-yapacagim-derken-haklarindan-olanlar/

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*