Home » İş Hukuku » Lojman yardımı – Yargıtay kararları

Lojman yardımı – Yargıtay kararları

Mahkemece, bozma öncesi bilirkişi hesap raporu alınmış ve ilk raporda, 2005 yılı Aralık ayında son defa 2.429,64 TL olarak ödenen lojman yardımı miktarı 12 ile çarpılarak yıllık tutar bulunmuş ve yönelim kurulu kararı gereği 18’e bölünerek bulunan tutar her yıl için 12 ay üzerinden hesaplanmış ve ödenmesi gereken lojman yardımı 54.949,78 TL. olarak belirlenmiştir. Davacı vekilinin itirazı üzerine alınan ek raporda aynı hesap yöntemine göre belirlenen rakam bu defa yıllık 12 ay yerine 21 ay ile çarpılmak suretiyle lojman yardımı tutarı ikinci bir seçenek olarak 93.414,99TL belirlenmiştir. Davalı vekili rapora itirazında yıllık 12 ay yerine 21 ay üzerinden lojman yardımı hesabının hatalı olduğunu açıklamıştır.
Dairemizce verilen bozma ilamında dosyadaki raporların değerlendirilmesi istendiği halde mahkemece bozmaya uyularak verilen kararda ek raporun ikinci seçeneği hükme esas alınmış ve neden bu hesap yönteminin benimsendiği açıklanmamıştır.
Davaya konu lojman yardımının dayanağı yönetim kurulunun 26.12.2005 tarihli kararıdır. İlgili karara göre kira yardımının yıllık toplamı 18’e bölünmeli ve her ay yapılan bürüt ücretlere eklenmelidir. Yılda 12 ay olmakla ilk raporda ve ek raporun birinci seçeneğinde yer aldığı üzere yıllık 12 ay üzerinden hesaplamaya gidilmelidir. Davacı işçiye bir ay tek bir ay çift maaş ödenmiş olması ve yılda 3 kez temettü ödenmesi, yıllık lojman yardımı ödemesinin 21 kez yapılmasını gerektirmez. Bu itibarla 2005 yılı lojman yardımı ödemesi toplam tutarının yönetim kurulu kararı gereği 18’e bölünmesiyle bulunan hesaplamada dikkate alınmalıdır.
Öte yandan her iki hesap raporunda da Aralık 2005 ayına ait lojman yardımı tutarı 12 ile çarpılmak suretiyle hesaplamaya gidilmiş, davalı vekili temyizinde 2005 yılı lojman yardımı tutarlarının yıl içinde değiştiğini ve son ödemenin 12 ay ile çarpılması yerine yıllık ödemeler toplamının 18’e bölünmesi gerektiğini açıklamıştır. Gerçekten de yönetim kurulu kararında son aya ait lojman yardımı tutarına göre hesaplama yapılacağı açıklanmamıştır. Davacıya 2005 yılı için ödenen lojman yardımları toplamı belirlenmeli ve bu rakamın davacının bir ay tek, bir ay çift maaş alması nedeni ile 18’e bölünmesi suretiyle aylık ücrete eklenecek lojman yardımı tutarı bulunarak hesaplama yapılmalıdır. Gerekirse bu yönlerden bilirkişiden ek hesap raporu alınarak sonuca gidilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2014/957 E. 2014/3925 K. 11.02.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*