Home » İş Hukuku » Kömür yardımı – Yargıtay kararları

Kömür yardımı – Yargıtay kararları

…Ayrıca; taraflar arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesinde her yıl Temmuz ayında 3 ton kömür yardımı yapılacağı yönündeki düzenlemeye göre davacının 1 yıllık çalışma süresi karşılığında 3 ton kömür yardımına hak kazanacağı, 2005 yılında 3 aylık çalışma süresinin söz konusu olması nedeni ile kömür yardımına ilişkin alacak miktarının bu çalışma süresi esas alınarak kıstelyevm belirlenmesi gerektiği dikkate alınmaksızın davacının 2005 yılı için 3 ton kömür yardımı alacağına hak kazandığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulması da hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2009/11642 E. 2011/12505 K. 27.04.2011

…Davacı, dava dilekçesinde yılda bir kez yakacak yardımı ödemesi yapıldığını, tahakkuk etmiş yakacak yardımı alacağı olduğunu beyan ederek yakacak yardımı talep etmiştir. Dosyada bulunan davacıya ait ücret bordrolarında her yıl Haziran ayında bir defaya mahsus yakacak yardımı tahakkuku yapıldığı, 2010 yılı yakacak yardımının da 2010 yılı Haziran ayında 396,68 TL olarak tahakkuk ettirildiği görülmekte olup Mahkemece davacının banka kayıtları getirtilerek ilgili bordroya uygun banka ödemesi olup olmadığı belirlenmeden kıstelyevm hesaplamaya göre belirlenen yakacak yardımının hüküm altına alınması hatalıdır.
22. HD. 2014/11164 E. 2014/18973 K. 24.06.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*