istanbul escort - nişantaşı escort - escort bayan alanya İşçiye yapılan özel sağlık sigortasının kıdem tazminatının hesabına etkisi | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İşçi Alacakları, İş Davaları
Home » Haberler » İşçiye yapılan özel sağlık sigortasının kıdem tazminatının hesabına etkisi

İşçiye yapılan özel sağlık sigortasının kıdem tazminatının hesabına etkisi

Özel sağlık sigortası da, kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilmesi gereken kalemlerden biridir. Sigorta primleri eğer işveren tarafından yatırılıyor ise, sağlık sigorta bedelinin bir yıllık ortalaması üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde, sağlık sigortasının son bir yıllık prim toplamının 365 e bölünerek ücrete eklenmesi gerekmektedir.

“…Somut olayda davacı, özel sağlık sigortası primlerinin işveren tarafından ödendiğini savunmuş ve prim tahakkuklarının bulunduğu işverence tanzim edilen ücret bordrolarını ibraz etmiştir. Davacı tanıkları da iddiayı doğrulamışlardır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde özel sağlık sigortası yardımının hesaplamaya dahil edilmemesi ve ihbar tazminatının da giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmamış olması hatalıdır.”(9. HD. 2007/38244 F. 2009/3712 K. 26.2.2008)

“…Yerel mahkemece yapılması gereken iş davacıya yapılan sağlık sigortasının son 1 yıllık prim toplamının 365’e bölünerek ücrete eklenmesi, davacıya tahsis edilen araca ilişkin olarak da fesih tarihindeki aylık mavi kart bedelinin Belediyeden sorularak ücrete eklenmesi, buna göre bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar vermektir.
Bu gereklere uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/4256 F.. 2011/3619 K. 15.02.2011)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

escort izmir

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort , hatay escort , beylikdüzü escort , bodrum escort , eskisehir escort , türk porno ,

istanbul escort anadolutour.com dasurl.com www.scspics.com derememlak.com yapayklavye.com www.umraniyemedya.com ataşehir escort ümraniye escort kadiköy escort