Home » İş Hukuku » İşçinin ücretinin asgari ücretin altında olamayacağına ilişkin Yargıtay kararları

İşçinin ücretinin asgari ücretin altında olamayacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Kabule göre, yasa gereği işçinin asgari ücretin altında bir ücret ile çalıştırılması mümkün olmadığından, fesih tarihinde brüt asgari ücret 488,70 TL iken, brüt 400 TL ücret üzerinden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2008/32003 E. 2010/20694 K. 28.06.2010

…Davacı dava dilekçesinde ayrıntılarını sunduğu şekilde işe girdiği tarihten itibaren asgari ücretin altında ücret ödendiğini bildirerek, eksik ücret alacağı talebinde bulunmuştur.
Hizmet ilişkisinde ücretin ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir.
Davalı tarafından sunulan bordolar üzerindeki imzaların davacının eli ürünü olmadığı, yaptırılan imza incelemesi sonucunda anlaşılmıştır.
Bu durumda işveren tarafından ödendiği yazılı belgeler ile kanıtlanamayan ücret alacağının kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Mahkemece yapılacak iş, eksik ödenen ücret miktarının belirlenmesi için gerekirse ek bilirkişi raporu almak ve sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir.
9. HD. 2006/7813 E. 2006/29423 K. 08.11.2006

…Somut olayda, davacı veteriner hekim olarak çalıştığını ve ücretlerinin eksik ödendiğini iddia etmektedir. Davalı işveren ise sözleşmede kararlaştırılan ücreti davacıya ödediğini savunmaktadır. Veteriner Hekimler Odasının belirlediği ücret taraflara tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı niteliği yoktur. Asgari ücretin altına düşmemek kaydıyla, ücreti taraflar serbestçe kararlaştırabilirler. Hizmet sözleşmesinde kararlaştırılan ücret davacıya ödenmiş olup, fark ücret talebinin reddi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/26661 E. 2014/28201 K. 25.09.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*