Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla mesai- İsticvap – Yargıtay kararları

Fazla mesai- İsticvap – Yargıtay kararları

“…Davacı fazla mesai karşılığı olan alacaklarının ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise fazla mesai karşılığı olan miktarların ödendiğini ileri sürmüştür. Davacı tanıkları duruşmada alınan beyanlarında fazla mesai ile ilgili son bir yıla ait alacaklarının ödenmediğini belirtmişlerdir. Davacı isticvap olunarak bu husus sorulmalı ve durum açıklığa kavuşturulmalı, sonucuna göre gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınarak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
Yukarıda açıklanan hususlar yerine getirilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22. HD. 2012/25929 E. 2013/16589 K. 04.07.2013)

“…Somut uyuşmazlıkta, davacı fazla mesai yaptığını ve ücretlerinin ödenmediğini belirtmiştir. Davalı taraf ise davalı işyerinde fazla mesai yapılmadığını beyan etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre fazla mesai süresi tespit edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı tanıkları beyanlarında davalı işyerinde fazla mesai yapıldığını ve ücretinin ödendiğini belirtmişlerdir. Hal böyle olunca davacı isticvap edilerek davacı tanıklarının fazla mesai ücretlerinin ödendiğine dair beyanlarına karşı diyeceklerinin sorulması ve bu beyanla birlikte tüm deliller yeniden değerlendirilerek karar verilmesi gereklidir.”(22. HD. 2012/25909 E. 2013/15951 K. 01.07.2013)

“…Somut olayda, davacının çalışma şekline ilişkin işverence düzenlenmiş herhangi bir belge yargılama sırasında sunulmamıştır. Davalı vekili, yargılama sırasında işçinin fazla çalışma yapmadığına dair savunma getirmiştir. Mahkemece tanık beyanları değerlendirilerek yapılan hesaplamaya göre alacak hüküm altına alınmıştır. Dava dilekçesinde normal mesaide 6 saat çalışıldığı, event ve banketlerde farklı çalışıldığı belirtilerek alacak talep edildiği halde, hükme dayanak bilirkişi raporunda tüm dönem için tek bir çalışma şekline göre hesaplama yapılmış olması hatalıdır. Mahkemece, işverene yazılarak, davacının çalışma şekline ilişkin düzenlenmiş olan puantaj, çalışma ve nöbet çizelgesi gibi belgeler getirtilmeli, tanıklar yeniden dinlenerek davacının çalışma süresi kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, gerek duyulursa davacı isticvap edilerek dava dilekçesindeki event ve banket çalışma sayısını neye dayanarak ifade ettiği sorulmalı, diğer delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak alacak hakkında bir karar verilmelidir. Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”(22. HD. 2013/1512 E. 2013/30425 K. 26.12.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*