Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla mesai- İbraname/ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

Fazla mesai- İbraname/ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığını savunmuştur.
Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriyle çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz.
Bilirkişi tarafından bu yönde hesaplamalar yapılmış davalı vekili cari hareket dökümü başlıklı bazı belgeler sunarak hesaba itiraz etmiştir.
Davalının anılan itirazları değerlendirilmeli ve gerekirse ek rapor alınmak suretiyle isteklerle ilgili bir karar verilmelidir. Bu yönde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
9. HD. 2006/2308 E. 2006/7086 K. 21.03.2006

…Davacı güvenlik görevlisi olarak fazla çalışma yaptığını belirterek alacak talebinde bulunmuştur.
Davalı vardiyalı çalıştığı için fazla çalışma yapmadığını savunmuştur.
Mahkemece ibranameye değer verilerek anılan alacağın reddine karar verilmiştir.
Davalının fazlaçalışma yapmadığı yolundaki beyanının yanında ibranamede anılan alacağın ödendiğinin belirtilmesi bir çelişki teşkil etmektedir.
Bu nedenle ibraname geçersiz kabul edilerek fazla çalışma alacağı hakkında tüm dosya içeriği ile bilirkişi tarafından yapılan hesaplama bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde bu isteğin reddine karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2006/15080 E. 2006/33305 K. 18.12.2006

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*