Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla mesai – Hayatın olağan akışı – Yargıtay kararları

Fazla mesai – Hayatın olağan akışı – Yargıtay kararları

“…Somut olayda her ne kadar davacı tanıkları davacının haftanın 6 günü 16.0- 08.00 saatleri arasında çalıştığını beyan etmişlerse de bir insanın haftanın 6 günü 16.00-08.00 saatleri arasında çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yukarıda açıklandığı gibi davacı ile aynı şekilde çalışan davacı O.V. tarafından açılan davada dinlenen davacı tanıkları davacının 1 gün aralıklarla çalıştığını beyan etmişlerdir.
Mahkemece davacının çalışma gün ve saatleri davacı ve davalıya ayıklattırılmak, gerekirse taraf tanıkları bu konuda yeniden dinlenmeli, davacının çalışma gün ve saatleri kesin olarak belirlenmeli, çalışma şekline göre her hafta kaç saat çalıştığı tespit edilmeli, ara dinlenme süreleri mahsup edilerek bundan nonnal çalışma süresi çıkarılarak davacının fazla mesai yapıp yapmadığı tespit edilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.”(9. HD. 2009/42501 E. 2012/4520 K. 20.02.2012)

“…Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları davacının haftanın 7 günü 08:00-21:00 saatleri arasında çalışarak haftada 80,50 saat çalışıp 35,50 saat fazla mesai yaptığım söylemişlerse de dairemizin yerleşik içtihatları gereğince bir kişinin bu şekilde çalışması insanın dayanma gücünü aştığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu halde mahkemece tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma ücreti alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.”(9. HD. 2009/1617 E. 2011/760 K. 25.01.2011)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*