Home » İş Hukuku » Boşta geçen süre alacağı ve işe başlatmama tazminatına faiz nasıl hesaplanır?

Boşta geçen süre alacağı ve işe başlatmama tazminatına faiz nasıl hesaplanır?

İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü yani en yüksek mevduat faizi uygulanmalıdır. Boşta geçen süre ücreti işe başlatma talebi ile daha işverene kararın tebliği ile muaccel hale gelir. İhtarnamede tebliğ tarihinden itibaren ödenmesi talep edilebilir.

İşe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olduğundan uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır. En erken temerrüt işe başlatma ihtarnamesi ile istenmişse işe başlatılmadığı tarih olacaktır.

İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında kısmi dava açılması halinde dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir.

Belirsiz alacak davası şartlarını taşıması halinde dava tarihinden önce temerrüde düşürülmemişse davanın açıldığı tarihte temerrüde düşülmekle faize bu tarihten itibaren hükmedilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*