Home » Haberler » Bordrodan ücret okuma nasıl yapılır?

Bordrodan ücret okuma nasıl yapılır?

Ücret bordrolarda net veya brüt olarak gösterilebilir.

Ücretin çıplak ücrete denk gelen miktarı bordroda ayrı bir başlık halinde gösterilebilir. Örneğin aşağıdaki bordroda 900 TL işçinin çıplak ücretidir. Açılımında, çalışma günü karşılığında hafta tatili ve genel tatil bulunmasına rağmen 900 TL ücretin değişmemesi de(aşağıdaki örnekte fazla mesai hariç) çıplak ücret olduğunu göstermektedir. Bordrolarda yapılan ek çalışma ve sosyal yardımlar ayrı başlıklar halinde ücrete eklenebilir bu durumda yukarıdaki örnekte aylık 900 TL ücret artacaktır. Bordrolarda aylık ücret genel olarak;
Aylık ücret Gün 900 TL(günlüğü 30 TL)
Normal gün 25 780
Hafta tatili 4 120
Genel Tatil 1 30
Fazla mesai 10 60
Toplam 960 TL
Görüldüğü üzere bu bordroda o ayda çalışılmayan 4 hafta tatili ile hafta tatiline denk gelmeyen 1 genel tatil gününde çalışma yapılmamış (çünkü 1 günlük arttırılmamış çıplak yevmiye karşılığı 30 TL üzerinden ödeme vardır) ve günlük çalışma karşılığı ücretler çalışma olmaksızın bordro ile ödenmiştir. Fazla çalışma da 900/30/5= 6 TL’lik saat ücreti üzerinden 10 saat çalışma 60 TL formülüyle bordroda gösterilmiştir.
Kesintiler kısmında ise avans, kanuni vergiler ve sendika dayanışma aidatı ve diğer kesintiler gösterilir. Toplu iş sözleşmesinden faydalanma konusunda sendika üyeliği dışında üyelik yoksa bordrolarda dayanışma aidatı ödenip ödenmediği incelenmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*