Home » Haberler » Yargıtay: İşten kovan kişi işveren veya vekili değilse, işçi feshi haksızdır

Yargıtay: İşten kovan kişi işveren veya vekili değilse, işçi feshi haksızdır

“…Somut olayda, davacı işçinin 26.03.2009 günü davalı işyerinde çalışan O. isimli mühendis ile tartıştıktan sonra işyerinden ayrıldığı ve bir daha gelmediği iki tarafın da kabulündedir. Davacı, O. isimli kişinin kendisini sözlü olarak kovması üzerine işyerini terk ettiğini iddia etmekte, davalı ise O. isimli kişinin mühendis olup, işçi çıkarmaya yetkisinin olmadığını savunmaktadır.

Dosya içeriğinden, davacının işyerinden ayrılması üzerine davalının 15.04.2009 tarihinde davacıya ihtarnamenin tebliğinden itibaren üç gün içinde işe başlaması gerekliğine dair ihtarname gönderdiği, davacının 27.04.2009 tarihli ihtarnamesi ile O. isimli kişinin kendisini kovduğunu belirttiği, işe de gitmediği anlaşılmaktadır. Duruşmada dinlenen davalı tanıkları beyanlarında davacının 26.03.2009 günü işyerini terk ettiğini belirtmişlerdir.

Hal böyle iken, davalının davacıya işe dönmesi için gönderdiği ihtarnameye rağmen işe dönmediği de dikkate alındığında, davacının işyerini terk etmek suretiyle iş sözleşmesini tazminatı hak etmeyecek şekilde feshettiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”( 22. HD. 2012/17596 E. 2013/6026 K. 21.03.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*