Home » İş Hukuku » Senetle ödeme yasağının feshe bağlı haklarda geçerli olmadığına ilişkin Yargıtay kararı

Senetle ödeme yasağının feshe bağlı haklarda geçerli olmadığına ilişkin Yargıtay kararı

“…4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen senetle ödeme yasağı çalışma karşılığı olan temel ücretle ilgili olup, feshe bağlı olan haklardan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti bakımından tarafların anlaşarak emre muharrer bono ile ödeme yoluna gidebilecekleri kabul edilmelidir. Davalı işverenin bonoyla ödeme itirazları da bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2008/23922 E. 2009/2743 K. 17.02.2009)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*