Home » Haberler » Yargıtay: Müdürün “Lan” sözü üzerine müdüre saldıran işçinin iş akdinin feshi haklıdır

Yargıtay: Müdürün “Lan” sözü üzerine müdüre saldıran işçinin iş akdinin feshi haklıdır

T.C

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Esas No: 2012/25874 E.

Karar No: 2013/16591 K.

Tarih: 04.07.2013

Kararın özeti: Müdür tarafından işçiye “lan” denilmesi yanlış ise de, bu durum işçiye müdüre karşı fiziki müdahalede bulunma hakkı vermez. İşçinin, bu söz üzerine işverene karşı şikâyet yolunu denemeden fiziki saldırıda bulunması davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkân verir.

Somut olayda; olay günü davacının işyerinde başka bir çalışanla birbirlerine tekvando hareketleri yapmak suretiyle şakalaşmaları üzerine, işyeri müdürünün bu kişileri ustabaşının odasına götürdüğü, müdürün davacıya karşı “lan” demesi üzerine davacının müdüre fiziki müdahalede bulunduğu tanık beyanları ve dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Müdür tarafından işçiye “lan” denilmesi yanlış ise de, bu durum işçiye müdüre karşı fiziki müdahalede bulunma hakkı vermez. İşçinin, bu söz üzerine işverene karşı şikâyet yolunu denemeden fiziki saldırıda bulunması davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkân verir.

Davacı işçinin davranışı 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin II.-d bendinde düzenlenen haklı fesih sebebi oluşturmaktadır. Buna göre işverence yapılan feshin haklı sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

MUHALEFET ŞERHİ

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, kararın onanması gerekir görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılamıyorum.04.07.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*