Home » Haberler » Yargıtay: “İşyeri servisinin kaldırılması, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir”

Yargıtay: “İşyeri servisinin kaldırılması, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir”

Gerek 9., gerekse 22. Hukuk dairesine göre, işyerinde servisin kaldırılması, işçi açısından, çalışma koşullarında ağırlaşma ve esaslı değişiklik olarak kabul edilmekte ve işçinin bu nedenle iş akdini haklı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

Aşağıda, her iki dairenin vermiş olduğu emsal karar özetleri sunulmuştur.

“…Davalı işveren tarafından davacının rızası alınmadan işyerindeki servis uygulamasının kaldırıldığı, işçinin bu nedenle işyerine 26 Şubat 2009 tarihinden itibaren işe gelemediği anlaşılmaktadır.

Servisin kaldırılması iş şartlarında işçi aleyhine değişiklik olup, davacının iş akdini işyerine gitmeyerek eylemli olarak haklı nedenle feshettiği, anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2012/2861 E. 2014/7215 K. 05.03.2014)

servis aracı

“…Somut olayda, davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshetmesine sebep olarak gösterdiği olaylardan biri işyeri servisinin kaldırılmasıdır.

Dosya içerisinde bulunan 11.04.2011 tarihli e-posta çıktısından Kurtköy tarafına giden personelin azlığından dolayı Kurtköy servisinin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Davacı taraf bu değişikliğin düzeltilmesini işverene gönderdiği 21.04.2011 tarihli ihtarnamede talep etmiş, işveren ise bu hususta çalışma koşullarında herhangi bir ağırlaştırma olmadığı yanıtını vermiştir.

Davacının kullanmış olduğu işyeri servisi çalışma koşulu halini alıp bunun davacının yazılı onayını almadan tek taraflı olarak işveren tarafından kaldırılması çalışma koşulları ağırlaştırma niteliğinde olup davacı işçiye 4857 sayılı Kanun’un 24/2-f maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verdiğinden davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22. HD. 2012/6176 E. 2012/25856 K. 19.11.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

paykasa lig tv izle canlı bahis ankara escort ümraniye escort pendik escort