Home » Haberler » Yargıtay: Hırsızlık nedeniyle savcılık şikayetinde verilen takipsizlik kararı hukuk hakimini bağlar mı?

Yargıtay: Hırsızlık nedeniyle savcılık şikayetinde verilen takipsizlik kararı hukuk hakimini bağlar mı?

“…..Davacının iş akdi işyerine ait teknelerden mazot çaldığı iddiasıyla feshedilmiştir.

Mahkemece; işverence Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na davacı ve diğer arkadaşlarının 22/07/2005 tarihinden geriye dönük olarak 4-5 sene içerisinde hırsızlık, güveni kötüye kullanma vc suç eşyasının salın alınması suçlamalarıyla ilgili olarak şikayette bulunulduğu vc bu eylemlerinden dolayı iş akdinin feshedildiği ileri sürülmüş ise de davalının bu iddiasının samimi olmadığı, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/18358 soruşturma no, 2006/5685 karar nolu kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karardan ve verilen takipsizlik kararma davalının vaki itirazı üzerine itirazın reddine karar verilerek kesinleşmesinden anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

C.Başsavcılığımın verdiği takipsizlik kararı hukuk hakimini bağlamaz. Kaldı ki davacılardan tanık olarak dinlenen O.G. işverene verdiği yazılı ifadelerinde eylemi kabul etmiş ve bu işi yapanların isimlerini de söylemiştir. İlk görünüş kanıtlarını çürütecek bir başka belge bulunmamaktadır. Eylem sabittir.

Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2010/41158 E. 2011/8567 K. 24.3.2011)

1 Cevap

  1. Karar numarası yanlış yazılmış. 2010/41154 olarak düzeltiniz

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*