Home » Haberler » Yargıtay: Hastalık mazereti geçerli ise de, 15 gün devamsızlık makul değildir.

Yargıtay: Hastalık mazereti geçerli ise de, 15 gün devamsızlık makul değildir.

“…Davacının davalıya ait işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları davacının kardeşinin hastalığı nedeniyle işverenden izin almak suretiyle memleketine gittiğini, işe döndüğü zamanda işe alınmadığını, davacıdan duyduklarını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları ise davacının on beş gün işe gelmediğini, bir iki gün yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını daha sonra işverenin bir lokantayla anlaşarak yemek verdiğini, daha sonra işyerine gelen davacıya davalının işbaşı yaptırılmadığını bildirmişlerdir.

Gerek davacı tanıkları gerek davalı tanıkları ifadeleri ile iddia ve savunma birlikte değerlendirildiğinde işverenden izin alınmış olsa da kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle memleketine giden davacının on beş gün devamsızlık sonunda işyerine dönmüş olgusu karşısında devamsızlığın açık olduğu tutanak tanzim edilmemiş olsa da makul sayılmayacağı devamsızlık sonucu işverence iş sözleşmesi feshinin haklı olduğu buna göre davanın reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2006/28060 E. 2007/15501 K. 17.05.2007)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*