Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı » Yargıtay: Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alırsa da ihbar tazminatı alamaz

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alırsa da ihbar tazminatı alamaz

“…Davacı askerlik öncesi çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine bulunmuştur.
İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı ataşehir escort tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.
Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.
Bu nedenle davacının ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü ataköy escort de doğru değildir.”(9.HD 2008/34888 E. 2010/25335 K. 23.09.2010)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan