Home » Haberler » Kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre fesih tarihinden itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

Uygulamada icra dairelerinde en yüksek mevduat faizi hesaplamasıyla ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Mahkemece kıdem tazminatı alacağının 1475 Sayılı İş Kanunu 14.maddesi gereği en yüksek mevduat faizi uygulanmasına karar verildiğinden, yapılması gereken iş, Merkez Bankasından özel ve kamu tüm bankalarının kendilerine uygulayacaklarını bildirdikleri değil fiilen uyguladıkları fesih tarihi baz alınarak (aylık değişken değil) fesih tarihine denk gelen 1 er yıllık sürelerle bu faiz oranı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. En sık karşılaşılan hata fiilen uygulanan mevduat faizinin dikkate alınmamasıdır.

En yüksek mevduat faizinde sadece kamu bankalarının esas alınması da hatalıdır. Fiilen uygulanan en yüksek faizin özel bankalarca uygulanması halinde bu banka verileri dikkate alınacaktır. Bu nedenle Merkez Bankasından araştırma yapılabileceği gibi tüm bankalardan “fiilen uygulanan” en yüksek mevduat faizi araştırılması yoluna da gidilebilir. Yargıtay 12. Hukuk dairesi içtihatlarında da açık kanun hükmü gereği fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizinin esas alınacağı kabul edilmiştir.

haber-prim-1

Basın İş Kanununda kıdem tazminatına en yüksek mevduat faizi verileceğine ilişkin düzenleme bulunmadığından yasal faiz ile tahsiline hükmedilir.

Faiz başlangıcı açısından emeklilik nedeniyle fesih halinde fesihten değil emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin belgenin işverene verilmesinden, verilmemişse dava tarihinden itibaren faiz başlatılacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*