Home » İş Hukuku » İşyerinin taşınması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşyerinin taşınması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşyerinin taşınması halinde, işçinin iş akdini feshedebilmesi için, çalışma şartlarının işçi açısından ağırlaşması gerekmektedir. Dolayısı ile her işyeri taşınması, işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Aşağıda, farklı durumlara ilişkin yargıtay uygulamalarına yönelir örnekler verilmiştir.

“…Somut olayda, işyeri değişikliğinin yazılı olarak bildirilmediği ve işyeri değişikliğinin yapıldığı tarihte ve ayrıca Gebze’ye taşındıktan sonra servis konulmadığı, İslanbul-Ümraniye’de çalışan ve Beyoğlu’nda ikamet eden davacı açısından işyerinin 60-70 km mesafedeki Gebze’ye taşınmasının, iş şartlarında esaslı değişiklik meydana getirdiği ve bu değişiklik işçinin çalışma koşullarını ağırlaştırdığından, işçinin işyeri değişikliğini kabul etmemesinin haklı nedene dayandığı, işveren feshinin haklı olmadığı anlaşılmakla, ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin kabul edilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2009/18896 E. 2011/30467 K. 14.09.2011)

taşınma

“…Dosyadaki bilgi ve belgelere göre. Torbalı’da oturan davacının işyerinin Torbalı’dan İzmir Gaziemir ilçesine taşındığı, eski işine göre 15-20 km uzaklıkta olması sebebi ile yeni işyerine geliş ve gidişler için vasıta temin edilmediği, ağırlaşan iş şartlarını kabul etmeyen davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği anlaşılmakta olup, iş sözleşmesini kendisi sonlandıran davacının ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gözetilip bu talebin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2012/13378 E. 2014/16881 K. 26/05/2014)

Somut olayda Torbalı’da oturan davacının işyerinin Torbalı’dan İzmir Gaziemir ilçesine taşındığı, eski işine göre 15-20 km uzaklıkta olması sebebi ile yeni işyerine geliş ve gidişler için vasıta temin edilmediği, ağırlaşan iş şartlarını kabul etmeyen davacının noterden gönderdiği ihtarname ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır. İş sözleşmesinin davacı tarafından feshedilmesi karşısında ihbar tazminatına hak kazanamayacağı dikkate alınmadan kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”( 22.HD 2012/8242 E. 2012/27577 K. 07.12.2012)

4857 sayılı İş Kanıınu’nun 22. madde hükmüne göre, iş sözleşmesi ile çalışan işçinin sözleşmede aleyhine yapılan değişiklikler işçi tarafından kabul edilmedikçe geçersizdir.

Kazan ilçesindeki işyerinin Temelli’ye taşınması davacı işçi aleyhine iş sözleşmesinde değişiklik oluşturduğundan, kıdem tazminatı alacağına hükmetmek gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 2010/49401 E. 2012/23019 K. 14.06.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*