Home » Haberler » İşverenin işçi hakkında suç duyurusunda bulunmaması, haklı feshe engel midir?

İşverenin işçi hakkında suç duyurusunda bulunmaması, haklı feshe engel midir?

İşverenin, suç teşkil eden bir eylemi nedeniyle işçi hakkında suç duyurusunda bulunmamış olması, haklı feshe engel değildir. Yargıtay’a göre bu gibi durumlarda, işveren suç duyurusunda bulunulmasa bile olayın sabit olup olmadığı tutanak tanığı da dinlenilerek mahkemece araştırılmalıdır.

“…Somut olayda, davacı hakkında düzenlenen tutanakta, davacının mutfak penceresinden ip sarkıtarak bir kova içerisinde evine götürmek üzere malzeme çaldığı tespit edilmiştir. Tutanakta ismi geçen ve davalı tanığı olarak dinlenen tanıklardan biri tutanak içeriğini doğrulamış, diğeri ise tutanak içeriği ile çelişen beyanda bulunmuştur.

Mahkemece, davalı tanığı R.Y.’ın beyanına itibar edilerek feshin haksız olduğu sonucuna varılmış ise de, yapılan araştırma yeterli bulunmamıştır. Öncelikle, davacı hakkında tutulan tutanak davacıya gösterilip, diyecekleri tespit edilmeli, tutanakta ismi geçen diğer tutanak imzacısı da çağrılıp dinlenilmeli, önceden dinlenilmiş olan davalı tanıklarının beyanları arasındaki çelişki giderilmeli, davacı hakkında suç duyuru yapılmamış olmasının iş hukuku yönünden haklı fesih yapılmasına engel olamayacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olan bildirimin bağlayıcı olmadığı da dikkate alınarak deliller yeniden değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar verilmelidir.”(22.HD. 2012/10006 E. 2013/357 K. 22.01.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*