Home » Haberler » İşverene dava açan arkadaşlarına delil elde etmek için işvereni kameraya çekti, işinden oldu…

İşverene dava açan arkadaşlarına delil elde etmek için işvereni kameraya çekti, işinden oldu…

İşverenini işyerindeki görüntülerini videoya almak suretiyle işyerinden ayrılan ve işverene karşı davaları olan arkadaşlarına delil toplama çabasında olduğunu kabul eden işçi,  işinden oldu.

İşverenin, çalışanlara küfür ettiğine ve bahşişleri bizzat işverenin aldığına dair görüntüleri gizlice çeken işçi, bu görüntüleri işverene dava açan arkadaşlarına verdi.

İşçinin, yasal olmayan yollarla, doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan hakerekleri nedeniyle iş akdini  fesheden işverene dava açan işçinin tazminat taleplerini yerinde bulan yerel mahkeme kararını ise yargıtay bozdu.

İşte o yargıtay kararı…

“…Davacı, 02.06.2010 tarihli noter bildirimi ile 30.05.2010 tarihinde işveren tarafından sözleşmenin feshedildiği belirtilmişse de, aslında 30.05.2010 tarihinde işyerinden kovulduğunu, fesih nedeninin Bölge Çalışma Müdürlüğü soruşturmasında işyerinde 10 ile 12 saat çalışıldığı konusunda beyanda bulunması olduğunu Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunda da işyerinde fazla mesai yapıldığının tespit edildiği belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve birtakım işçilik alacaklarını talep etmiştir.

Davalı, Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu müvekkile tebliğ edilmediğinden davacının ifade verdiğinin bilinmediğini ve bu nedenle işten çıkartılmış olamayacağını, davacının işverenin hareketlerini kameraya alarak dava açan vc toplu olarak iş bırakan diğer arkadaşlarına delil oluşturma gayreti içinde olduğunu, işverenin kasiyer olmadığında kasaya oturduğunu ve bozuk para olmadığında bahşiş kutusundan bozuk para alıp yerine tüm para koyduğunu, ancak davacının görüntüyü sadece bozuk para alırken çektiğini devamını çekmediğini, bu nedenle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, işçinin işyerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir eyleminin olması halinde en azından yazılı savunmasının alınması gerektiği, bu mümkün olmaz ise olaya şahit olan kişilerini huzurunda tutanak düzenlenerek imzalatılması ve bu şekilde delillendirilmesi gerektiği, bu yapılmadığından sözleşmenin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda davacı salon personeli olarak 2 yıl 4 ay davalı işyerinde çalışmıştır. Davacı işyerinden kovulduğunu, davalı ise davacının işverenini işyerindeki görüntülerini videoya almak suretiyle işyerinden ayrılan ve işverene karşı davaları olan arkadaşlarına delil toplama çabasında olduğunu bu nedenle sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davalının kendisi açısından haklı nedeni ispatlayamamış olması nedeniyle davacının kıdem ve ihbar tazminatının hükiim altına alınmasına karar verilmiştir. Her ne kadar davalı taraf iddiasını ispat bağlamında olayla ilgili herhangi bir tutanak tutmamışsa da davacı vekili davacının arkadaşı olup davalı işyerinde çalışan ve davalı işverene karşı açmış olduğu işçilik davası bulunan Ç.K.’in davasında “Tanığımız C.Ci.’ün (dosyamızın davacısı) ihzaren celbini talep ediyoruz. Ayrıca işverenin çalışanlara küfür ettiğine dair görüntüler var ve bahşişleri bizzat işverenin aldığına dair görüntüler var, mahkemenin kabul etmesi karşısında yasal izin alınmadan telefon ile kaydedilen bu görüntüleri dosyaya sunacağız” şeklinde beyanda bulunmuştur. Davalı tanığı M.K. de “davacıyı yasaya uygun olmayan şekilde patronumuzu cep telefonu ile gizli gizli görüntülerken görmüştüm “ şeklinde iddiayı doğrular şekilde beyanda bulunmuştur. Hal böyle olunca davacı vekilinin ellerinde davalının görüntülerinin olduğunu kabul etmesi davalı tanığının davacının cep telefonu ile işvereni gizli gizli görüntülediğini beyan etmesi karşısında davalı işveren açısından davacının doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan eylemiyle ilgili olarak iş sözleşmesini davacının savunmasını almadan doğrudan tazminatsız sona erdirme hakkının doğduğunun kabul edilmesi gerekecektir. Mahkemece bu hususlar değerlendirilmeksizin eksik inceleme ile davacının kıdem vc ihbar tazminat talebinin reddedilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(7.HD 2013/7615 E. 2013/11138 K. 13.06.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*