Home » İş Hukuku » İşçinin tahrik edilmesine ilişkin Yargıtay kararları

İşçinin tahrik edilmesine ilişkin Yargıtay kararları

“…Dosya kapsamından ve işveren tarafından yapılan soruşturma esnasında alınan olaya tanık olan diğer işçilerin beyanlarından davacı ile diğer işçi S.C. arasında yaşanan kavga olayında ilk haksız hareketin diğer işçi S.’tcn geldiği, S.’in sataşma niteliğindeki davranışlarının artarak devam ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı aldığı darbeler ve şahsına yapılan hakaretlere dayanamayıp karşılık vermek zorunda kalmıştır. Buna göre davalı tarafça yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22.HD. 2012/21834 E. 2013/8612 K. 25.04.2013)

“…Davacının, davalı şahidi GB.’ın beyanlarına göre davacının, evvelce aralarında problem olan ve aynı işyerinde çalışan diğer bir işçi olan Ö.O adlı kişiye olay gününden önceki gün “sen kimsin, …git” gibi sözler sarfettiği, dosyadaki sair delillere ve taraf beyanlarına göre aynı gün içinde bilahare davacı ile Ö.’ün yaptığı telefon konuşmasında, davacının beyanına göre Ö.’ün davacıya hitaben “şerefsiz, senin canın dayak istiyor, seninle görüşeceğiz” gibi sözler söylemesi üzerine davacının işverenliğe verdiği yazılı savunmasında “ağzına geleni söylediği, ne dediğini bilmediği, hatırlamadığı” yönünde beyanda bulunduğu, davacının duruşmadaki beyanında “lafını iade ettim” şeklinde açıklaması bulunduğu, davalı şahitlerinden D.K.’nın ise, davacının, Ö.’ün kendisine çok ağır ithamlar ve sözler sarfetmesi  üzerine kendisinin de Ö.’c küfrettiğini bizzat davacının söylediği yönünde beyanlarından, her ne kadar Ö.’ün davacıya ortada ve o an için görünür bir sebep yokken saldırarak darp etmiş ise de, bu darp olayından önce davacının bu saldırıyı tahrik edici sözler söyleyerek olayın çıkmasına katkıda bulunduğu, bu davranışlarının işverenin diğer bir işçisine sataşma olup, davalı işverenin feshinin haklı olduğu anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”(9. HD. 2012/6687 E. 2014/11758 K. 08.04.2014)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*