Home » Haberler » İşçinin işverene veya vekiline hakaret etmesi- sataşmasının sonuçları

İşçinin işverene veya vekiline hakaret etmesi- sataşmasının sonuçları

İşçinin haklı fesih halleri hakaret veya sataşmada işveren için de geçerlidir. İşçinin işveren veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması halinde de haklı fesih imkânı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır.

İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenen bu fesih hakkı işverene aittir. Fesih nedeni olan davranışın ortaya çıkmasından itibaren 6 işgünü içerisinde fesih hakkı kullanılmalıdır.

Feshe yetkili makama bildirilmesinden önce yapılan soruşturma süreyi başlatmaz. Fesih süresi feshe yetkili makama bildirilmesinden itibaren başlar. 6 günlük sürenin geçirilmesi halinde yapılacak fesih haksız fesih olacaktır.

İşveren, bildirim yapmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.

hakaret

İki işçinin karşılıklı hakareti halinde işveren eşit işlem borcu gereği her iki işçinin de sözleşmesini feshetmediği taktirde fesih haksız olacaktır.

25.maddeden kaynaklı feshin haklı olduğunu ispat yükü işveren üzerindedir. İşveren sözleşmenin feshini gerektiren fesih nedenlerinin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi lıaklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır.

Olayda tanık dinlenilerek sonuca varılacaktır. Tanıkların kesin ifadelerle eylemi doğrulamaları aranmaktadır.

İki işçinin karşılıklı hakareti halinde işveren eşit işlem borcu gereği her iki işçinin de sözleşmesini feshetmediği taktirde fesih haksız olacaktır.

İşveren sözleşmeyi haklı feshetmişse işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşveren sözleşmeyi haklı feshettiğinden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gibi işveren de ihbar tazminatı isteyemez.

Uygulamada, bu tür davalarda sık karşılaşılan hatalar,

İşverence 6 günlük hak düşürücü süreye dikkat edilmemesi,

İşverenin eşit işlem borcuna aykırı hareket etmesi,

Olayı bilmeyenlerin tanık olarak gösterilmesi,

Tutanak tanığının tanık olarak gösterilmemesi olarak sayılabilir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*