Home » Yargıtay Kararları » İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

“…Somut olayda, otopark görevlisi olarak Kadıköy’de çalışan davacının Disiplin Kurul Kararı uyarınca Maslak İ… Projesinde resepsiyon personeli olarak görevlendirilmiş, davacı tarafından çalışma koşullarında esaslı değişiklik olması sebebi ile teklif kabul edilmemiştir. Davacının sırf sözleşmesinde nakil yetkisi var diye çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul zorunluluğu bulunmamalıdır.

Davacı işçinin Kadıköy’deki işyerinde çalışmakla iken Maslak İ… Projesinde bulunan işyerinde çalışmasının istenmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik mahiyetinde olup, bunu yazılı olarak kabul etmeyen davacının iş sözleşmesi 4857  sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca feshedilmesi gerekirken, önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilmesi 4857 sayılı Kanun’un 22. maddesine aykırıdır. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatının kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozulması gerekmiştir. (22. HD. 2013/5475 E. 2014/15987 K. 05.06.2014)

Karşı Oy
Dosya kapsamına göre, davacının otopark görevlisi olarak çalıştığı, işverenin P. Sokakta bulunan projesinde çalışırken araçlardan ücret aldığı halde fiş kesmediği, el terminal cihazlarına araçların kaydını girmediği, bu durumun ihbar olunan İ.tarafından tespit edilerek tutanaklar tutulup, davalı işveren şirkete bildirildiği, şirketin ihtarname göndererek işverenin başka bir projesinde görevlendirildiğinin bildirildiği, işçinin ihtarname ile değişikliği kabul etmediğini bildirdiği, yeni projede çalışmaması üzerine işveren tarafından işverenin haklı fesih hakkını öncelikle iş sözleşmesini korama adına nakil yetkisi ile kullanmasının haklı fesih hakkını ortadan kaldırmayacağı, kaldı ki işçinin yeni yerde çalışmayarak işi terk ettiği, fesih haklı sebebe dayandığından kararın onanması düşüncesiyle sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

ümraniye eskorttaksim eskortbakırköy eskortbahçeşehir eskort

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*