Home » Yargıtay Kararları » İşçinin çalışma günlerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

İşçinin çalışma günlerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

“…Dezenfeksiyon işinin ihale ile farklı şirketin aldığı ancak davacının aynı hastanede aynı birimde ara vermeksizin 2.8.2000-24.2.2003 24.2.2003- 28.2.2005 tarihleri arasında çalıştığı davacı tanıkları işten çıkartıldığını beyan eder iken davalı tanıkları davacıya ayda 2 günlük aletlerin temizliğinde çalışmasının istenildiğini, davacının bunu kabul etmediğini ve yerine yeni işçi alındığını, istifa ettiği ihbar belirtmişlerdir.

Gerçekten de dosya içerisindeki istifa dilekçesine bir itirazda bulunmamıştır.

Dinlenen tanıklar ve dosya içerisindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacının iş şartlarında ağırlaştırma nedeniyle haklı nedene dayanarak istila dilekçesi verdiği sonucuna varılması gerekir.

Bu durumda davacı kıdem tazminatına hak kazanır ise de ihbar tazminatı isteyemez.”9.HD. 2006/4647 E. 2006/30096 K. 14.11.2006)

“…Davacının davalı işverenin deposunda haftanın altı günü çalışıp Pazar günü hafta tatili kullandığı sabittir.

Davalı işveren tarafından işyerinde çalışan işçilerin ayda 1 Pazar günü sırayla Cihangirde bulunan peynir satış dükkanın da çalışması istenmiştir.

Taraf tanıklarının anlatımına göre davacı bunu kabul etmeyerek iş sözleşmesini sona erdirmiştir.

Davalı işveren tarafından davacının ayda 1 Pazar günü peynir satış dükkanın da çalışmasının istenmesi iş şartlarında esaslı değişikliktir. Davacı işçi tarafından bu yeni çalışma düzeni kabul etmeyerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir.

Mahkemece iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.”(9. HD. 2010/12238 E. 2012/18948 K. 30.05.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*