Home » Haberler » Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükle olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir vıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır.

Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.

Kadın işçinin evlilik öncesinde bu hakkını kullanması da olanaksızdır. Yine evlilik öncesi çeşitli işlemlerin yapılmasının işe devamsızlık noktasında geçerli mazereti oluşturup oluşturmayacağı her bir olay yönünden değerlendirilmelidir.

Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin işverence kabul edilmesi gerekmez. Aynı zamanda işçinin işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamakladır.

Kadın işçinin, iş sözleşmesini evlilik nedenine dayalı olarak feshine rağmen başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı her bir somut olay yönünden ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasakoyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez.

evlilik

Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Evlilik nedeniyle iş akdini fesih hakkı hakkı kadın işçiye aittir. Erkek işçilerin bu haktan faydalanması mümkün değildir.Fesih hakkı, evlenildiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde kullanılmalıdır. Evlilikten önce sözleşmenin feshi haksız fesih niteliğindedir.

Evlenen işçinin, iş akdini,  derhal önelsiz feshetme imkanı bulunmaktadır. Fesih bildiriminin yazılı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Eğer işçi istifa dilekçesi yazacaksa, istifanın evlilik nedeniyle olduğu belirtilmelidir. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.

İşçi, evlilik tarihi itibariyle sözleşmeyi feshedeceğini önceden işverene bildirebilir. Sözleşme, işçi tarafından tek taraflı feshedilebilir. İşverenin kabulüne bağlı değildir. İspat, nüfus kayıtları yolu ile yapılmaktadır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi, işten kendi ayrılsa da kıdem tazminatına, feshe bağlı haklardan tüm çalışma süresince kullanılmayan yıllık izin süresine göre hesaplanacak yıllık izin alacağına hak kazanır. İhbar tazminatına hak kazanamaz. Ödenmeyen alacaklar varsa, feshe bağlı olmasa da talep edilmelidir. Zamanaşımı kıdem tazminatı ve yıllık izin(01.07.2012 sonrası fesihler açısından) alacağı için 10, ücret alacakları için 5 yıldır.

Uygulamada işçiler tarafından en sık yapılan hatalar, resmi evlilik yapılmadan işten ayrılma ve bir yıllık süreye dikkat edilmemesi noktasında yoğunlaşmaktadır.

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*