Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Üst düzey yönetici konumundaki işçinin fazla çalışma ücreti talep edebilmesinin şartları

Üst düzey yönetici konumundaki işçinin fazla çalışma ücreti talep edebilmesinin şartları

İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kaza­namaz.

Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin ça­lışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sı­nırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar.

O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir.

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tara­fından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin ge­reği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebe­biyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

“Mahkemece davacının kendi çalışma saatlerini kendisinin belirleyip belirleme­diği, davacıya fazla çalışmasına yönelik işverence talimat verilip verilmediği, dava­cının çalışma saatlerini düzenleyen birisi olup olmadığı araştırılmadan eksik incele­me ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 9.HD. 10.07.2014 gün, 2012/31678 B, 2014/24485 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*