Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » İşyerinde çalışmayan tanıkların fazla mesai konusundaki beyanlarına itibar edilebilir mi?

İşyerinde çalışmayan tanıkların fazla mesai konusundaki beyanlarına itibar edilebilir mi?

Yargıtay, işçinin yaptığı yapılan fazla çalışmanın, tanıkla ispat edildiği durumlarda, işçi ile aynı dönem işyerinde çalışmış olan tanıkların beyanlarına, işyerinde çalışmamış tanıklardan daha çok itibar etmektedir. Öyle ki, yargıtaya göre, davacı işçi tanıkları aynı dönem çalışanı değilse,  davalı tanıklarının beyanlarına itibar edilmesi gerektiği görüşündedir.

“…Fazla çalışma iddiasında bulunan işçi bunu kanıtlamakla yükümlü olup, so­mut olayda, hesaba esas alınan davacı tanıklarından biri işyeri çalışanı olmayıp, di­ğer davacı tanığı ise davacı ile aynı dönem çalışan değildir. Bu durumda davalı tanık beyanlarına göre ve yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ara dinlenme süreleri düşüldükten sonra varsa fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekli­ğinin gözetilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir”. (Yargıtay 9.HD. 27.01.2014 gün, 2011/52633 E, 2014/1799 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*