Home » Haberler » Yargıtay’ın işyerinde tacize ilişkin eleştirilen kararı

Yargıtay’ın işyerinde tacize ilişkin eleştirilen kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin,  2012/15957 E, 2014/18734 K sayılı dosyasından verdiği karar, bir kısım hukukçular tarafından eleştirildi.

İş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talepli açılan davada,  davalı işveren, işçinin, işyerindeki bir kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Bu hususta işyerinde cinsel tacize uğradığı iddia edilen işçiyi tanık olarak dinleten davalı tanığının beyanlarına itibar etmeyen yerel mahkeme, davanın kabulüne dair verdi.

Kararın, davalı işverence temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay, “…Bir kadın çalışanın iffetini ortaya koyarak olmayan bir taciz olgusunu ileriye sürmesi hayatın olağan akışına uygun olmadığı göz önüne alındığında sadece bu beyanının dahi işverenin feshinin haklı olduğunu ispata yeterli olacağı gözetilmelidir.” gerekçesi ile yerel mahkeme kararını bozdu.

Bir kısım hukukçular, işyerinde cinsel taciz olgusunun kesinlikle tasvip etmediklerini, olayın gerçek olması durumunda, yargıtayın bozma ilamının yerinde olduğunu ancak bu kararın uygulamada büyük suistimallere neden olabileceğini belirttiler.

İşçiye iyi görünmek adına, gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan çekinmeyecek işveren tanığı bulmanın, işveren açısından hiç de zor olmadığı, insanların, gerçek olmadığı halde taciz olgusunu ileri sürmelerinin, hayatın olağan akışına aykırı olduğunun  ve sırf işveren tanığının bu beyanlarının yalan olamayacağının kabulü durumunda, bir çok işverenin, bu hususta tanıklık yaptırarak işçinin sosyal haklarını ödemeden iş akdini feshedebileceğini belirttiler.

Hukukçular, taciz olayı ile ilgili başkaca tanık beyanları, kamera, telefon kayıtları,varsa savcılık şikayet dosyası gibi, daha somut delillerle tanık beyanlarının güçlendirilmesi, aksi taktirde tek bir tanığın “bana taciz etmişti” şeklinde beyanına dayanarak işvereni haklı bulmanın, eksik inceleme sonucu hüküm tesisi anlamına geleceğini ifade ederek yargıtay kararını eleştirdiler.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*