Home » İş Hukuku » Ödünç iş ilişkisinde işçiye ücret ödeme yükümlülüğü kimdedir?

Ödünç iş ilişkisinde işçiye ücret ödeme yükümlülüğü kimdedir?

Ödünç iş ilişkisinde ücret ödeme yükümlülüğü  ödünç veren işverene aittir. Ancak geçici iş ilişkisi kurulan işveren de kendisinde çalıştığı süre ile sınırlı olarak ödenmeyen ücretten ve işçiyi gözetme borcu ile sosyal sigorta priminden ödünç ve­ren işverenle birlikte sorumludur. Yasada sözü edilen ücret geniş anlamda ücret ola­rak kabul edilmelidir. Öyle ki, ödenmeyen prim, ikramiye, sosyal yardımlar ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri de bu kapsamdadır.  (Yargıtay 9. HD. 09.05.2011 tarih 2009/4338E, 2011/13927 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*