Home » İş Hukuku » Ödünç iş ilişkisi süresinin 18 ayı aşmasının sonuçları nelerdir?

Ödünç iş ilişkisi süresinin 18 ayı aşmasının sonuçları nelerdir?

Geçici iş ilişkisinin “altı ayı geçmemek üzere” yapılabileceği ve en fazla iki de­fa yenilenmesi sonucu toplam 18 aylık süreyi aşamayacağı İş Kanunu’nun 7. mad­desinde öngörülmüştür. Anılan dönemsel süreler, en uzun mutlak sürelerdir. Aşıla­maz. Yasa koyucu muvazaalı yoldan işçi teminini önlemek için süre yönünden sınır­lama getirmiştir. Yasada öngörülen sürenin bitiminde işçinin ödünç veren işverene ait işyerinde iş görmeye devam etmesi gerekir. Sürenin sonunda da işçinin ödünç alan işveren yanında çalışmaya devam etmesi halinde, bu defa taraflar arasında hiz­met sözleşmesi devrinin gerçekleştiği kabul edilmelidir (Yargıtay 9.HD. 16.6.2008 gün 2007/41042 E, 2008/15622 K.). Böylelikle , ödünç iş ilişkisinin süresi 18 ayı aştığında, işçi, ödünç alan işveren işçisi olur.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*