Home » Haberler » Nakit satış bedelini uhdesinde tutup kredi kartıyla çekim yapan işçinin iş akdi haklı nedenle feshedilebilir mi?

Nakit satış bedelini uhdesinde tutup kredi kartıyla çekim yapan işçinin iş akdi haklı nedenle feshedilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerleri­nin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklan­mıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşçinin, nakit olarak tahsil edilen bedelleri uhdesinde tu­tup, kredi kartından çekim yaparak ödeme yapması, maddede sayılan haller kapsamında olup, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir.Ancak  işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanununun 26. maddesinde düzenlenen 6 günlük hak düşürücü sürede kullanılıp, kullanılmadığı denetlenmelidir. Altı işgünlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar (Yargıtay 9.HD. 29.05.2014 tarih, 2012/6869 F., 2014/17598 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*