Home » İş Hukuku » Kapıcının başka işte çalıştığı dönem için apartmandaki çalışması kısmi süreli olarak değerlendirilebilir mi?

Kapıcının başka işte çalıştığı dönem için apartmandaki çalışması kısmi süreli olarak değerlendirilebilir mi?

Kapıcı ile binanın sahibi ya da kat malikleri kurulu arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin tam süreli ya da kısmî süreli olarak yürürlüğe konulması mümkündür.

Özellikle bağımsız bölüm sayısının az ve eklentiler ile ortak alanların da yoğun bir iş hacmini gerektirmeyecek durumda olduğu hallerde, kapıcının günlük yedibuçuk saat ve haftalık kırkbeş saat olağan mesaiye göre daha az sürelerle çalıştırılması im­kân dahilindedir.

Kısmî süreli iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmamış ise, işyerinin özelliği ve işin niteliğine göre çalışma olgusunun kanıtlanması mümkündür.

Davacı kapıcının başka işte çalıştığı dönem için apartmandaki çalışması kısmi süreli olarak değerlendirilebilir.

Nitekim, Yargıtay, güncel bir kararında, “…..Somut olayda, kat maliki C.B. davacının 2007 yılında 1 yıl kadar sürek­li olarak belediyeye ait simit büfesi işlettiğini ileri sürmüştür. Yapılacak iş ilgili belediyeye yazı yazıp simit büfesi işlettip işletmediğini sor­mak, gerçekten simit büfesi işletiyorsa bu dönemi tarihsel olarak belirleyip, simit büfesi işlettiği dönemde davacının kismi süreli çalıştığı kabul edilip davacının hiz­met süresini belirleyip alacaklarını bu hizmet süresine göre hesaplayıp sonucu git­mektir.” demek suretiyle, hizmet süresinin nasıl hesaplanması gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 7.HD. 18.09.2013 gün, 2013/8027 E, 2013/14917 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*