Home » İş Hukuku » Kabin memurları ve pilotlar iş kanunu kapsamında mıdır?

Kabin memurları ve pilotlar iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. De­niz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabidir. Ancak hava ta­şıma işlerinde çalışanlar için özel bir düzenleme yapılmadığından Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanmaktadır.

Ancak, hava taşıma faaliyeti yapılan işyerinde sendika örgütlenmesi sonucu Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanmış ise, üye sendika üyesi işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 66 nci maddesi uyarınca iş mahkemesinde görülmesi gerekir.

Uygulamada, Türk Hava Yolları’nda çalışan kabin memurları ve pilotlar, toplu iş sözleşmesi bulunduğundan iş kanunu kapsamında kalmakta, ancak diğer özel havayolu şirketlerinde çalışan uçucu personel ise, sendikal örgütlenme söz konusu olmadığından, işçi ile işveren arasındaki ihtilaflar borçlar kanunu kapsamında çözülmesi gerektiğinden genel mahkemelerin görevi alanında kalmaktadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*