Home » İş Hukuku » İşyerine BDDK tarafından el konulması işyeri devri olarak nitelendirilebilir mi?

İşyerine BDDK tarafından el konulması işyeri devri olarak nitelendirilebilir mi?

4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde yazılı olan “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir anlaşma da yeterli görülmelidir.

Yargıtay’a göre, işyerine Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından el koyulması  işyeri devri niteliğinde değildir. Bu durumda yönetim hakkına müdahale edilmekte veya bankacılık faaliyetleri askıya alınmaktadır. (Yargıtay 9.HD. 24.03.2014 gün, 2012/23007 E, 2014/9714 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*